Verdiepingscursus experiëntiële technieken

Deze cursus is ontwikkeld als opfriscursus en verdiepingscursus voor therapeuten die de basiscursus en/of vervolgcursus schematherapie hebben gevolgd. Veel therapeuten hebben “koudwatervrees” om technieken zoals imaginatie met rescripting en de meerstoelentechniek te gaan toepassen in de praktijk of komen bij de toepassing knelpunten tegen.

Tijdens deze cursus wordt er aandacht besteed aan de praktische uitvoering van de verschillende technieken, worden moeilijkheden geoefend en handreikingen gegeven hoe je om kan gaan met weerstanden van de patiënt bij het doen van experiëntiële technieken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het doorbreken van belemmerende factoren bij de therapeut bij de toepassing van experiëntiële technieken en worden faciliterende persoonlijke eigenschappen bewust gemaakt en versterkt om in te zetten bij het werken met experiëntiële technieken. Deze cursus bestaat uit twee dagen. Accreditatie voor deze cursus kan in overleg worden aangevraagd.