Vervolgcursus schematherapie (25 uur)

In de vervolgcursus schematherapie worden de therapeutische principes die behandeld zijn in de basiscursus verder verdiept en uitgebreid. De training is ontwikkeld volgens de richtlijnen voor vervolgcursussen binnen de Vereniging voor Schematherapie.

Het verder uitdiepen van de schemagerichte technieken zal in deze cursus veelal gebeuren aan de hand van rollenspelen met eigen casuïstiek. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan specifieke modimodellen voor diverse stoornissen en specifieke aandachtspunten bij trauma, specifieke persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen komen aan bod.

Een van de cursusdagen zal besteed worden aan het versterken van de gezonde volwassen modus middels aanvullende technieken. Indien gewenst zal er gedurende deze cursus aandacht zijn voor de vertaling van methoden naar een toepassing in de groep. Ook voor deze cursus is accreditatie als vervolgcursus en nascholing voor de VGCt mogelijk en is het mogelijk accreditatie aan te vragen bij de FGzPt.