Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over mijn handelswijze of andere aspecten van de behandeling dan kunt u dit met mij bespreken. Een misverstand of miscommunicatie kunnen oorzaken van een klacht zijn. Komen we er samen niet uit of voelt u zich niet voldoende gehoord dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/