Kwaliteitsstatuut

Sinds januari 2017 is elke psycholoog/psychotherapeut wettelijk verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat onder andere beschreven welke zorg wordt geboden, hoe de samenwerking is geregeld met collega’s en hoe de kwaliteit van zorg binnen de praktijk wordt gewaarborgd. Mocht u het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk willen inzien, dan kan dat via deze link.