Wachttijden

Op dit moment is er een dusdanig lange wachttijd binnen de praktijk dat ik helaas op dit moment geen nieuwe aanmeldingen meer in behandeling kan nemen.

U kunt altijd contact opnemen met uw huisarts of huidige behandelaar voor advies over verwijzing naar een andere zorgverlener. Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over zorgaanbieders waarbij u terecht kan voor een intakegesprek binnen 4 weken vanaf aanmelding bij de zorgaanbieder en waarbij de behandeling start binnen 10 weken na aanmelding. Dit zijn maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).